Dr. Dobrovitz Alexandra

2020-ban diplomáztam jogászként az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, és ugyanebben az évben megkezdtem PhD tanulmányaimat az ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában, ahol a Földforgalmi szabályozás közjogi korlátozásaira szűkített doktori kutatást folytatok.

2020 óta ügyvédjelöltként erősítem a Dobrovitz Ügyvédi Iroda munkáját, és készülök a szakvizsga letételére annak érdekében, hogy hamarosan ügyvédként is az ügyfelek rendelkezésére álljak.

 

Az agrárjogon kívül tevékenységem kiterjed a cégeljárásokra, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletekre, és egyéb polgári jogi jogviszonyokra, mely ügykörökben elhivatottan állok minden ügyfél rendelkezésére.