Osztertag Gábor

A Földforgalmi törvény hatálybalépését követően jelentkezett olyan igény az ügyfelek részéről, hogy a földingatlanjaik komplex jogi kezelését vállaljuk el. Ekkor csatlakoztam az Irodához.

Speciális munkáim közé tartozik a földön fennálló osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanok tulajdonosainak képviselete, a földtulajdonnal kapcsolatos tennivalók elvégzése, illetve az egyes tulajdonosok tulajdonában álló nagy számú földingatlanok egységes portfóliókénti kezelése. E munkámmal segítem a tulajdonosokat abban, hogy

minél hatékonyabban hasznosíthassák földingatlanjaikat, illetőleg, hogy a folyamatosan változó jogi környezetben mindenkor megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak.

Munkámhoz hozzá tartozik a hatóságokkal történő kapcsolattartás, engedélyezési, jóváhagyási eljárások előkészítése és lefolytatása, különböző szerződések előkészítése, szerződések megkötését követő jogi eljárásokban a tulajdonosok illetőleg a szerződő felek képviselete. Részt veszek különböző ingatlanügyletek adminisztratív előkészítésében is.