Logo

2220 Vecsés, Fő út 64

1054 Bp, Alkotmány u. 31. IV. em. 17.

Osztertag Gábor

team member

Osztertag Gábor

A Földforgalmi törvény hatálybalépését követően jelentkezett olyan igény az ügyfelek
részéről, hogy a földingatlanjaik komplex jogi kezelését vállaljuk el. Ekkor csatlakoztam
az Irodához.

Speciális munkáim közé tartozik a földön fennálló osztatlan közös tulajdonban álló
ingatlanok tulajdonosainak képviselete, a földtulajdonnal kapcsolatos tennivalók
elvégzése, illetve az egyes tulajdonosok tulajdonában álló nagy számú földingatlanok
egységes portfóliókénti kezelése. E munkámmal segítem a tulajdonosokat abban, hogy
minél hatékonyabban hasznosíthassák földingatlanjaikat, illetőleg, hogy a folyamatosan
változó jogi környezetben mindenkor megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak.

Munkámhoz hozzá tartozik a hatóságokkal történő kapcsolattartás, engedélyezési,
jóváhagyási eljárások előkészítése és lefolytatása, különböző szerződések előkészítése,
szerződések megkötését követő jogi eljárásokban a tulajdonosok illetőleg a szerződő
felek képviselete. Részt veszek különböző ingatlanügyletek adminisztratív
előkészítésében is.

Jelenleg a METU (Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatója vagyok, ahol tovább
szélesítve az ismereteimet Üzlet- és gazdaság menedzsmentet hallgatok.