• Ingatlanokra vonatkozó átruházó (adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, opciós, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • Közös tulajdon létrehozásával (házasság, ráépítés, társasház, stb.) és megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése
 • Társasház alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítése
 • Földhivatali ügyintézés, ezzel kapcsolatos iratszerkesztés
 • Telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos teljes körű ? jogi, geodéziai és méréstechnikai, valamint önkormányzati – ügyintézés
 • Ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • Mező- és erdőgazdasági földek forgalmával kapcsolatos átruházó adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, opciós, biztositéki, stb.) szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás, szerződések szerkesztése, ellenjegyzése
 • Mező- és erdőgazdasági földek hasznositásával kapcsolatos (haszonbérelti szerződések, alhaszonbérelt, feles bérelt, részesművelés, szivességi használat, stb.) szerződések szerkesztése, ellenjegyzése
 • Közös tulajdonban álló földekre vonatkozó szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, közös tulajdon képviselete
 • Családi gazdaságok, mezőgazdasági üzemek, földművesek nyilvántartásával kapcsolatos ügyek intézése
 • Pályázatokon, árveréseken tanácsadás képviselet
 • Mezőgazdasági támogatások MVH-s ügyek képviselete
 • Művelési ág változtatás, más célú hasznosítási ügyekben képviselet
 • Komplett birtokegység kezelése
 • Irodánk 2014-ben csatlakozott a Magyar Nemzeti Agrár Kamara tanácsadó jogi hálózatáshoz
 • 2008. július 01. napjától kezdődően az eljáró jogi képviselők kizárólag elektronikus formában nyújthatják be az illetékes Cégbíróságok felé a bejegyzési, illetve változásbejegyzési kérelmeket. Irodánk az elsők között ? 2006. novemberétől – csatlakozott az elektronikus eljárás rendszeréhez, ezért tapasztalattal, zökkenőmentesen tud eleget tenni a jogszabályi előírásoknak.
 • Társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadás, ügyintézés
 • Bejegyzett társaságok társasági szerződésének módosítása és az ehhez kapcsolódó okiratok elkészítése
 • A hatályos gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően a cég működését meghatározó belső szabályzatok elkészítése
 • Társaságok meglévő szerződéseinek véleményezése
 • Társaságok átalakulásával (cégformaváltás, egyesülés, szétválás) kapcsolatos eljárás
 • Társaságok átvilágítása
 • Társaságok végelszámolása, felszámolása
 • Banki work out támogatása
 • Társaságok és magánszemélyek hitelügyletei
 • Követeléskezelés, követelés érvényesítése
 • Beszállítókkal, illetve az adott termék értékesítésével kapcsolatban megkötött megállapodások
 • Szállítási és szállítmányozási szerződések, fuvarozási szerződések, megbízási szerződések és bizományosi szerződések
 • Termeléssel kapcsolatban létrejövő megállapodások, vállalkozási szerződések szerkesztése.
 • Végrendeletek, öröklési szerződések
 • Öröklési jogi jogviták
 • Képviselet hagyatéki eljárásban
 • Cégátruházások, banki hitelfelvételekhez szükséges teljes jogi átvilágítása a cégeknek és szakvélemény elkészítése.
 • Ingatlanfejlesztési tanácsadás Komplex ingatlan fejlesztési stratégia kidolgozása Ingatlanfejlesztés komplex megvalósítása
 • Bármilyen vagyonegység (lakások, földek, irodák, vagyonértékű jogok) komplex jogi kezelése, értékelése.
 • Vállalati jog, kis- és középvállalkozások számára